Wendall's Simply Home - It'S Wendall Time.

Handskarna

Cykelturen krävde att man hade en bra utrustning - hjälm, solglasögon och givetvis handskar. Turen skulle börja på 1970 meters höjd bland moln och kyliga kastvindar vartefter klimatet förändrades i takt med att färden nådde allt lägre höjder. Vegetationen förändras likaså och från att ha startat i ett kargt bergslandskap blir naturen allt grönare och frodigare ju längre ner man kommer i dalen. Och skulle man nu vurpa på vägen så var riktiga skinnhandskar ett måste för att klara gruset!