Wendall's Simply Home - It'S Wendall Time.

Fina fjärilar

Fjärilar är härliga. Det finns faktiskt människor som odlar fjärilar. I Kina har man odlat fjärilar flera hundra  år för att få fram silke till exempel. På 1970-talet började man odla fjärilar för man kom på att man behövde många för att skapa en tropisk regnskog full av fjärilar på Guernsey i Engelska kanalen och även på andra ställen. För om man skulle fört dom från sin tropiska hemvist flera hundra mil bort skulle de kanske ha dött. Det är känsliga djur och deras livslängd är inte så lång.